×

გარანტია და შეცვლა

იმ პროდუქციებს, რომლებსაც არ მოყვებათ ქარხნული გარანტია, მათზე ნებისმიერი სახის პრეტენზიები მიიღება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების დოკუმენტის გაფორმებამდე. შესაბამისად მომხმარებლის მიერ პროდუქციის შეფასება უნდა მოხდეს დროულად, კურიერის მიერ აღნიშნული პროდუქტის მიწოდებისთანავე.

  • მომხმარებლის მიერ შემჩნეული უზუსტობა თუ პროდუქტზე აღნიშნული დაზიანება უნდა დაფიქსირდეს კურიერის თანდასწრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე. აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორების პირობები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.
  • იმ პროდუქტებს, რომლებსაც მოყვებათ ქარხნული გარანტია მათი გაფორმება ხდება რეგისტრირებული მომხმარებლის სახელზე, მის მიერ შევსებული მონაცემების მიხედვით. გარანტიის მოქმედების ვადა განისაზღვრება შეძენის დღიდან მისი ქარხნული საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე. (საგარანტიო პირობები იხილეთ პროდუქციის აღწერილობაში).

მიმდინარეობს მარაგის გადამოწმება

ძიება